Пошумљавање
03/03/2020

Пошумљавање

Једна од мера за спречавање или смањење загађења ваздуха је и развој система зелених површина са циљем унапређења постојећих и повећање процента зелених површина у граду.

Пошумљавање је веома важно како би у борби са климатским променама обезбедили опстанак и здраву животну средину будућим генерацијама.

У сарадњи са Министарством за заштиту животне средине Град Ужице је у 2019. години реализовао пројекат под називом „Удахнимо живот природи“ у оквиру кога је пошумљено 5,22 ha, односно засађено више од 13000 стабала у ужем центру града. Министарство је и у јануару 2020.године расписало конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање, а Град Ужице је конкурисао са два пројекта, а њиховом реализацијом пошумљено је  9,2 ha, такође у ужем центру града.

Пројектом „Удахнимо живот природи IV“ у 2021. години  уз подршку Министарства за заштиту животне средине пошумљено је 2.05 ha, односно засађено више од 5.000 садница.

Како на територији Града Ужица постоји око 16.000 индивидуалних ложишта која утичу на квалитет ваздуха, у фебруару 2020.године спроведена је акција под називом „16.000 стабала за 16.000 ложишта“, кроз коју је Град Ужице поклонио по једно стабло свим заинтересованим грађанима који живе на територији градских месних заједница или Градске општине Севојно, да га засаде у свом дворишту и на тај начин дају свој допринос очувању животне средине.