Почиње израда Плана развоја Града Ужица за период 2021- 2028.
13/05/2021

Почиње израда Плана развоја Града Ужица за период 2021- 2028.

Скупштина града Ужица је донела одлуку о приступању изради Плана развоја града Ужица за период од 2021-2028. године. У складу са том одлуком, данашњим састанком Координационог тима отпочеле су припремне активности за израду највишег планског документа једног града.

По речима градоначелнице Ужица др Јелене Раковић Радивојевић израда овог стратешки важног документа за Град велика је одговорност, али и задатак коме ће сви актери, нада се, успешно одговорити:

“Са Планом развоја града покушаћемо да искажемо неку нашу визују, како сматрамо и мислимо да треба у наредних седам година Град да изгледа, да искористимо све потенцијале, да усмеримо у развојном правцу са једне стране, а са друге стране да унапредимо животну средину, социјалну и друштвену сферу. Визија коју ми имамо уз сугестије суграђана које ћемо сигурно добити, јесте да Град Ужице буде лидер Западне Србије, да буде место сусрета како идеја тако и људи, Универзитетски центар, Здравствени центар, Град који треба да иде само напред. Искрено се надамо да ћемо у сарадњи са свим суграђанима успети да направимо План развоја града на који ћемо сви бити поносни.”

Градоначелница додаје и да ће сви велики пројекти бити уврштени у План развоја града по приоритетима:

“Оно што је најважније јесте очување јавног здравља. На то се надовезује комплетна реконструкција Здравственог центра, капитални пројекат обилазница око Ужица, зграда новог вртића на Царини, изградња регионалног постројења одпадних вода у Пожеги”.

По речима Бранислава Митровића председника Скупштине града Ужица сам поступак израде Плана развоја се састоји из 7 фаза:

“Прва фаза јесте припремна и организациона. Друга фаза је анализа постојећег стања, затим фаза у којој се доноси визија, па дефинисање и креирање приоритетних циљева. Након тога у петој фази креирамо мере које треба да доведу до тих циљева. Шеста фаза јесте дефинисање институционалног оквира, спровођење праћење, праћење спровођења, вредновање, оцењивање и извештавање самог плана. Седма фаза јесте усвајање Плана развоја и објављивање”.

План развоја Града Ужица за период од 2021. до 2028. године радиће се у наредних 12 месеци и у његову израду биће укључен велики број актера. Како каже Митровић грађани, организације цивилног друштва, професионална удружења, приватни и корпоративни сектор, научне и друге истраживачке институције, медији моћи ће да дају своје предлоге и сугестије:

“Град је данас упутио јавни позив организацијама цивилног друштва које позивамо у наредном периоду да искажу жељу да учествују у раду тематских група и дају свој допринос пре свега из оних области са којима се баве. Код доношења Плана развоја јако нам је битна транспарентност и јавност, ту главну улогу имају медији и овом приликом их позивам да у што већој мери преносе све информације које се тичу израде плана развоја у свим фазама како би суграђани, привреда, невладин сектор могли да дају што већи допринос и како би добили један добар и квалитетан документ”.

За сада је именовано 19 радних група у разним областима, а у наредном периоду сигурно ће бити и формирања одређених подгрупа, све у складу са интересовањем Ужичана.