Почели радови на санацији депоа у Народном музеју Ужице
10/11/2022

Почели радови на санацији депоа у Народном музеју Ужице

Народни музеј Ужице започео је радове на пројекту санације и адаптације музејског депоа и помоћног простора у сутерену објекта 2, који финансирају Министарство културе и информисања и Град Ужице.

Реч је о вишефазном пројекту који подразумева решавање дугогодишњег проблема у вези са проналажењем адекватног простора и трајног решења за смештај, заштиту и чување вредне музејске грађе и колекције која броји неколико десетина хиљада инвентарних јединица археолошке, етнографске, историјске, збирке историје уметности, савремене историје и архивске грађе.

Извођењем грађевинских радова, пре свега демонтаже, хидроизолације, зидарских, молерских, радова на замени столарије и електро инсталација, извршиће се санација простора услед штете настале продирањем атмосферске и капиларне воде.

Неопходност реализације овог пројекта огледа се и у професионалној заштити и очувању депонованих музеалија и вредног културног наслеђа.