Почели геотехнички истражни радови за потребе изградње моста на Старом граду
19/02/2019

Почели геотехнички истражни радови за потребе изградње моста на Старом граду

Настављене су активности у правцу реализације идеје овог градског руководства, да се Ужичка тврђава заједно са својим окружењем ревитализује и да се кроз анализу и валоризацију постојећег стања, историјске грађе и основа, предложи развој, организација и уређење овог изузетно атрактивног и осетљивог подручја.

Полазно опредељење је да се заштитом културне баштине, обезбеди чување и јачање јединственог карактера простора, а да се истовремено стимулишу благе интервенције у простору на начин који ће омогућити привлачење инвестиција и јачање туристичке понуде града Ужица.

Да би се створили и побољшали услови за развој туризма, предвиђена је изградња пешачког моста распона преко 115 м. Он ће повезивати локaцију „Видиковац“ уз државни пут Iб-23 и плато испод Старог града. За те потребе са Институтом ИМС из Београда уговорена је израда елебората о геотехничким радовима, чије извођење је у току.

Осим тога у току је израда Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу чији је циљ да се утврде правила уређења и грађења, односно стварање планског основа за даље уређење овог локалитета.