Почела друга фаза израде Плана развоја Града за период 2021-2028
23/06/2021

Почела друга фаза израде Плана развоја Града за период 2021-2028

Прва фаза израде Плана развоја Града Ужица завршена је у року од шест недеља и сада се прелази на другу фазу која подразумева преглед и анализу постојећег стања. Тим поводом одржан је састанак координационог тима, током ког су дефинисане смернице за наредних осам недеља, колико је потребно за ову другу фазу.

По речима градоначелнице Ужица др Јелене Раковић Радивојевић која је и председница коодинационог тима у претходном периоду креирано је 19 радних тимова који ће бити носиоци израде Плана развоја града Ужица, а на данашњем састанку верификовани су сви радни тимови.

“На данашњем састанку координационог тима формираћемо партнерски форум, тело које је састављено од стручних лица из разних области који ће максимално учествовати у свим фазама приликом израде овог документа. На расписани јавни позив за учешће организација цивилног друштва у изради Плана развоја јавило се 10 организација, и сви они даће свој максималан допринос. Веома нам је важно и битно да сви наши суграђани, организације, представници струке и науке узму своје учешће у изради Плана развоја града са циљем да наш град напредује у свим сферама живота и да имамо један брз напредак како у економском развоју тако и у социјалном и еколошком. У наредном периоду ћемо се бавити реализацијом великих стратешких пројеката у граду Ужицу, а реализација неких већ је почела. У септембру ћемо кренути са обилазницом око града Ужица, реконструисаћемо Аеродром Поникве. Велики стратешки пројекти морају бити обухваћени Планом развоја града, а кроз свакодневну комуникацију са представницима Владе и релевантим републичким институцијама обезбедићемо подршку за њихову реализацију.”

Бранислав Митровић председник Скупштине Града и координатор координационог тима истиче да је План развоја највиши хијерархиски плански документ у једној локалној самоуправи. Због тога захтева веома озбиљан приступ и представља један веома комплексан процес.

“Израда Плана развоја у складу са законом о планском систему и осталим припадајућим уредбама које је донела Влада Републике Србије ће се спроводити у седам фаза. Завршили смо прву и почињемо другу фазу која је веома комплексна, а тиче се прегледа и анализе постојећег стања. Да би добро планирали у наредном периоду да би следеће фазе биле успешне, као што су креирање визије, циљева оних мера које ће довести до испуњења тих циљева најпре морамо да установимо у каквом стању се налазе одређене области у одређеним сферама у нашем граду. Тематске групе, којих има 19, добиће задатке и смеренице, биће одржана презентација и обука за њих и крећемо са другом фазом где креирамо тренутно стање, преглед стања у граду који ће нам битни полазна основа за наставак рада на изради Плана развоја нашег града”.

Данашњем састанку су поред чланова координационог тима присуствовале и Сања Мешановић в.д. заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике и Светлана Аксентијевић, шеф Одсека за економске анализе. Кроз презентацију оне су представиле алат који је развио Секретаријат, а који ће бити коришћен при изради Плана развоја Града Ужица.

По смерницама Владе Републике Србије и роковима који су постављени на почетку израда Плана развоја требало би да траје око 12 месеци.