План развоја града Ужица 2021-2028, анализа постојећег стања
04/11/2021

План развоја града Ужица 2021-2028, анализа постојећег стања

У оквиру процеса израде Плана развоја града Ужица 2021-2028. у Градској кући је одржан дводневни консултативни састанак на тему „Финализација нацрта анализе постојећег стања – завршни корак II фазе у изради Плана развоја града Ужица 2021-2028“.

Поред представника јавно-комуналних предузећа и установа града Ужица, руководилаца тематских радних група и чланова Радне групе за синхронизацију, састанку су присуствовали и представници Републичког секретаријата за јавне политике са којим град Ужице има потписан Споразум о пословној сарадњи за подршку за израду нацрта Плана развоја Града.

Током састанака вођена је веома конструктивна дебата, која представља предуслов за одређивање кључних фактора од утицаја на развој Града и израду SWOT анализе (снаге, слабости, шансе, претње).