План прања улица и сакупљања ризле
01/04/2019

План прања улица и сакупљања ризле

План прања улица

  1. Капетановина
  2. Ђуре Даничића (са степеништем)

План сакупљања ризле изводиће се у улици:

  1. Норевешких интернираца
  2. Ужичких хероја
  3. Хиландарска
  4. Веселина Маринковића