План прања улица и сакупљања ризле
27/03/2019

План прања улица и сакупљања ризле

План прања улица

  1. Теразије и Проте Витомира Видаковића.

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

План сакупљања ризле изводиће се у улици:

  1. Вујића брдо
  2. Његошева
  3. Лазе Лазаревића
  4. Петронија Шиша
  5. Павла Вујића
  6. Јована С. Поповића
  7. Хероја Јерковића