План прања улица и сакупљања ризле
21/03/2019

План прања улица и сакупљања ризле

План прања улица

  1. Видовданска (једносмерна)
  2. Змај Јовина
  3. Курсулина
  4. Васе Пелагића
  5. Хаџи Мелентијева

Послови сакупљања и одвожења ризле реализоваће се пре и после прања наведених улица и из улице Теразије.