План прања улица и сакупљања ризле
06/05/2019

План прања улица и сакупљања ризле

 План прања улица:

  1. Ада
  2. Врела

Послови сакупљања ризле изводиће се у улицама:

  1. Мендино Брдо
  2. Танаска Рајића