План прања улица
08/05/2018

План прања улица

У плану је прање улица:

  1. Филипа Вишњића
  2. Солунска – пад ка Ратарској
  3. Војвођанска – пад ка Глуваћима
  4. Арсенија Чарнојевића
  5. Балканска
  6. Краља Милутина
  7. Ратарска
  8. Део Немањине

Сакупљање ризле изводиће се у Турици, Коштици и Глуваћима.