План прања улица
24/04/2018

План прања улица

У плану је прање улица:

  1. Ужичке републике (Устаничка – Прва О.Ш)
  2. Вишеградска
  3. Пора
  4. Јеловогорска
  5. Златарска
  6. Учитељска
  7. Симе Милутиновића
  8. Димитрија Давидовића
  9. Проте М. Ненадовића
  10. Хајдук Вељковa

Сакупљање ризле изводиће се на Пори и Росуљама