План прања улица
13/04/2018

План прања улица

Наставља се започето прање улица и то:

  1. Сењак
  2. Мендино брдо, доњи део
  3. Насеље Сењак
  4. Игралиште у насељу Сењак
  5. Милоша Обреновића (од Пекарске улице до АМСС)

Сакупљање и одвоз ризле вршиће се на Сењаку, улици Вука Караџића, Херцеговачка и слива Стари град.