План прања улица
04/05/2020

План прања улица

Уколико временски услови дозволе у плану је прање улица:

  1. Југ Богданова
  2. Кнегиње Љубице (део, пад ка Југ Богдановој)
  3. Шумадијска
  4. Кнеза Михајла
  5. Курсулина
  6. Хађи Мелентијева
  7. Милована Глишића
  8. Ђуре Даничића (део)

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.