План прања улица
14/04/2020

План прања улица

План прања улица:

  1. Арсенија Чарнојевића
  2. Балканска
  3. Жупана Брајана (део)
  4. Пекарска

Послови сакупљања и одвожења ризле изводиће се у улицама :

  1. Радована Драговића
  2. Лазовина
  3. Царинска

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.