План прања улица
08/04/2020

План прања улица

У плану је прање улица:

    1. Хиладнарска (део)
    2. Веселина Маринковића
    3. Део око Лидла
    4. Војводе Степе
    5. Кондина

Послови сакупљања и одвожења ризле изводиће се у улицама: Златиборска, Бошка Бухе, Јоже Јехличке , Милоша Црњанског и Рујанска.

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације