План прања улица
28/03/2019

План прања улица

План прања улица

 1. Теразије (наставља се)
 2. Његошева
 3. Вујића брдо
 4. Лазе Лазаревића
 5. ПетронијаШиша
 6. Добросава Ружића (део)
 7. Карађорђева
 8. Павла Вујића
 9. Јоакима Вујића
 10. Јована С. Поповића
 11. Хероја Јерковића

Послови сакупљања ризле изводиће се пре и после прања наведених улицa.