План прања улица
25/03/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Алексе Шантића (пад ка Карађорђевој)
  2. IV пук (пад ка Карађорђевој)
  3. Драгише Лапчевића
  4. Добриле Петронијевић (пад ка Карађорђевој)
  5. Карађорђева
  6. Сремска
  7. Хероја Дејовића (део)

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.