План прања улица
18/04/2018

План прања улица

Наставља се започето прање улица и то:

  1. Војвођанска
  2. Солунска (пад ка Војвођанској)
  3. Косанчићева
  4. Немањина (део)
  5. Сремска
  6. Гаврила Принципа

    Одвожење сакупљене ризле вршиће из улице Ужичке републике, Николе Тесле, Војвођанске и Солунске.