План прања улица
11/03/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Ужичке републике (део)
  2. Мајке Јевросиме
  3. Вишеслава Бугариновића
  4. А. Вучковића
  5. Цара Душана

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.