План прања улица
06/03/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Краља Драгутина
  2. Милоша Паровића
  3. Устаничка

Ради квалитетне реализације  послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.

Послови сакупљања ризле изводиће се у улици:

  1. Радничког батаљона
  2. Херцеговачка
  3. Вука Караџића