План прања улица
16/11/2018

План прања улица

План прања улица

Петак

  1. Шумадијска
  2. Кнеза Михаила
  3. Курсулина
  4. Хаџи Мелентијева
  5. Милована Глишића
  6. Војвођанска (други део)
  7. Краља Петра I (Росуље – Ужичке републике)
  8. Југ Богданова (горњи део)

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.