План прања улица
16/04/2018

План прања улица

Наставља се започето прање улица и то:

 1. Јосифа Панчића
 2. Николе Тесле
 3. Војвођанска
 4. Солунска (пад ка Војвођанској)
 5. Косанчићева
 6. Немањина (део)
 7. Сремска
 8. Гаврила Принципа
 9. Хероја Дејовића (део).

  Сакупљање и одвоз ризле вршиће се са слива Стари град, Сењака и улице Јосифа Панчића.