План одвожења пепела
19/02/2019

План одвожења пепела

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће вршити одвожење пепела из следећих улица:

I реон

 1. Доситејева
 2. Вишеградска
 3. Краља Петра I ( Ужичке републике – II пролетерске )
 4. II пролетерске
 5. Јакшићева (са краком)
 6. Пора
 7. Учитељска
 8. Београдска
 9. Видовданска
 10. Марије М. Магазиновић
 11. Милоша Божановића
 12. Димитрија Туцовића бр. 84
 13. Студеничка
 14. Војводе Бојовића
 15. Ужичке републике
 16. Коштичка
 17. Устаничка
 18. Таковска

IV реон

 1. Хаџи Мелентијева
 2. Кнеза Михаила
 3. Шумадијска
 4. Југ Богданова
 5. Змај Јовина
 6. Омладинска
 7. Златиборска
 8. Хероја Луна
 9. Кнегиње Љубице
 10. Јована Цвијића
 11. Александра Вучковића
 12. Браће Николић
 13. Браће Чолић
 14. Вишеслава Бугариновића
 15. Војводе Мишића
 16. Јаворска
 17. Мајке Јевросиме
 18. Милића Косјеровића
 19. Радише Бугариновића
 20. Хероја Дејовића
 21. Цара Душана
 22. Крсте Смиљанића

ЈКП “Биоктош” најљубазније моли грађане који се греју на чврсто гориво да пепео одлажу у за то намењене судове који се налазе поред контејнера, а ако их нема да у контејнер убацују пепео у коме нема жара.