План одвожења кабастог отпада
01/10/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У среду 02.10.2019.године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Росуље.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.