План одвожења кабастог отпада
24/09/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У среду  25.09.2019.године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у  Општини Севојно.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина.