План одвожења кабастог отпада
08/04/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У уторак 09.04.2019. год. послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Крчагово.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.