План одвожења кабастог отпада
23/08/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У понедељак 26.08.2019. години послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Царина.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.