План одвожења кабастог отпада
23/06/2017

План одвожења кабастог отпада

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.

Напомињемо да грађани поред контејнера могу одложити искључиво кабасти отпад ( кревети, душеци, фотеље, столице, бела техника и др.), као и грање.

ЈКП “Биоктош” не односи шут и грађевински отпад, већ то грађани морају одвозити у сопственој режији на  депонију “Сарића Осоје”.  Радно време депоније “Сарића Осоје” је радним данима од  09:00 до 16:00 и суботом од 09:00 до 13:00 часова.

Кабасти отпад се одвози  22. и 23. јуна у МЗ Росуље и МЗ Центар,  24. јуна на Белој Земљи и сеоским месним заједницама, а 26. и 27. јуна у МЗ Липа и МЗ Царина.