План одвожења кабастог отпада
22/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Данас, 22.06. кабасти отпад се узима у МЗ Крчагово, а 23.06. у МЗ Севојно.