План одвожења кабастог отпада
14/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Кабасти отпад се одлаже и слаже поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама.
Одвожење се по месним заједницама врши 14-дневно. Данас, 14.06. кабасти отпад се узима у МЗ Турица, а 15.06. у МЗ Теразије.