План одвожења кабастог отпада
02/06/2021

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош”, РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама. Кабасти отпад се по месним заједницама одвози 14-дневно.
Данас, 02.06. кабасти отпад се узима у МЗ Росуље, а у четвртак 03.06. у МЗ Центар.