План одвожења кабастог отпада
06/05/2021

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава да се данас по плану одвожења, кабасти отпад  одвози из МЗ Центар, а у петак 07. маја из МЗ Липа. Кабасти отпад грађани треба да  припреме и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по МЗ. Све додатне информације грађани могу добити позивом на број кол центра 031/525- 427 , 0800/031-030.