План одвожења кабастог отпада
28/04/2021

План одвожења кабастог отпада

У складу са програмом сакупљања кабастог отпада данас се кабасти отпад узима у МЗ Севојно, а у четвртак 29.04. у МЗ
Бела Земља. Грађани треба да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број Call Centra 031/525- 427 , 0800/031-030.