План одвожења кабастог отпада
23/04/2021

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са програмом. Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама. Данас се кабасти отпад узима у МЗ Липа, а у понедељак 26.04. у МЗ Царина.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број Call Centra 031/525- 427 , 0800/031-030.