План одвожења кабастог отпада
19/04/2021

План одвожења кабастог отпада

У складу са Планом и програмом данас се кабасти отпад узима у МЗ Турица а у уторак 20.04. у МЗ Теразије. Припремљени кабасти отпад грађани треба да одложе поред контејнера дан до два пре датог термина по месне заједнице. Кабасти отпад се по месним заједницама одвози 14-дневно.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број Call Centra 031/525- 427 , 0800/031-030.