План одвожења кабастог отпада
08/04/2021

План одвожења кабастог отпада

У складу са програмом одвожења кабастог отпада ,ЈКП “Биоктош” данас се кабасти отпад узима у МЗ Центар, а сутра 09.04. у МЗ Липа. Припремљени кабасти отпад грађани треба да одложе поред контејнера дан до два пре датог термина по месним заједницама.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број Call Centra 031/525- 427 , 0800/031-030.