План одвожења кабастог отпада
06/04/2021

План одвожења кабастог отпада

У складу са програмом одвожења кабастог отпада ,ЈКП “Биоктош” данас се кабасти отпад узима у МЗ Теразије, а сутра 07.04. у МЗ Росуље. Припремљени кабасти отпад грађани треба да одложе поред контејнера дан до два пре датог термина по месним заједницама. Одвожење кабастог отпада се у свакој месној заједници врши 14-дневно.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број Call Centra 031/525- 427 , 0800/031-030.