План одвожења кабастог отпада
16/03/2021

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош “ обавештава грађане да ће се пријаве за одвожење кабастог отпада вршити позивом на број 031/525-427, или бесплатним позивом на број Call Centra 0800/031-030. Грађани се моле да дан или два пре одлагања
кабастог отпада исти пријаве на број Call Centra.