План одвожења кабастог отпада
30/09/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У четвртак 1.10.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Центар.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.