План одвожења кабастог отпада
29/09/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У среду 30.09.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Росуље.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.