План одвожења кабастог отпада
21/01/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У среду 22.01.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Крчагово.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.