План одвожења кабастог отпада
13/01/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У уторак 14.01.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Крчагово.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.