План набавки за 2021. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гл. РС бр.91/19)
02/03/2021

План набавки за 2021. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гл. РС бр.91/19)

План набавки за 2021. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гл. РС бр. 91/19), донет у складу са Правилником о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, можете преузети ОВДЕ.

Измењен План набавки за 2021. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гл. РС бр. 91/19), донет у складу са Правилником о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, измена од 21.06.2021. године, можете преузети ОВДЕ.