План јавних набавки у 2017. години
08/02/2017

План јавних набавки у 2017. години

План јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ.

Прву измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ.

Другу измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ.

Трећу измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ.

Четврту измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети ОВДЕ.

Пету измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети ОВДЕ.

Шесту измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети ОВДЕ.