PLAN GENERALNE REGULACIJE„UŽICE- CENTRALNI DEO“  III  FAZA,  GRAD  UŽICE
24/06/2022

PLAN GENERALNE REGULACIJE„UŽICE- CENTRALNI DEO“  III  FAZA,  GRAD  UŽICE

Skupština grada Užica, na sednici održanoj dana 28.12. 2021.godine, donela  je  PLAN GENERALNE REGULACIJE„UŽICE- CENTRALNI DEO“  III  FAZA,  GRAD  UŽICE. Površina plana je 451 81 33m². Granicom su obuhvaćene: naseljena padina Starog grada i deo Gradske plaže i severni deo prostorne celine Užice, padine Buara, Terazija i Pore. U granici Plana se nalaze  delovi katastarskih opština Užice i Buar.

Osnovni cilj izrade i donošenja Plana je uspostavljanje regulacije javnih površina, utvrđivanje  namena zemljišta, pravila uređenja i građenja i način realizacije planiranih sadržaja, a u skladu sa planskom dokumentacijom (Generalni urbanistički plan grada Užica do 2020.godine),  koja predstavlja osnov za izradu.

Ciljevi uređenja i izgradnje u obuhvatu Plana, kome je u ovakvim uslovima planiranja osnovni zadatak da ostvari optimalni odnos javnih i ostalih interesa, su:

  • stvaranje planskih uslova za realizaciju planskog rešenja i utvrđivanje  urbanističko-planskih uslova za zaštitu i uređenje planskog područja;
  • definisanje namene i urbanističkih parametara za izgradnju objekata;
  • podizanje nivoa komunalne opremljenosti prostora;
  • zaštita životne sredine.

 

Opis

Preuzimanje

Grafički prilog broj 1.
Prikaz šireg područja
Grafički prilog br.2
Izvod iz GUP-a
Grafički prilog br.3
Postojeća namena
Grafički prilog br.4.
Korišćenje zemljišta
Grafički prilog br. 5.
Planirana namena
Grafički prilog br.6.1
Parcelacija
Grafički prilog br.6.2.
Parcelacija
Grafički prilog br.7.1.
Blokovi
Grafički prilog br.7.2.
Blokovi
Grafički prilog br.8.
Saobraćaj
Grafićki prilog br.8.
Saobraćaj
Grafički prilog br.9.
Infrastruktura
Tekstualni deo plana