Петковић: "Избор помоћника градоначелника у складу са законом"
24/05/2019

Петковић: “Избор помоћника градоначелника у складу са законом”

Последњи медијски наступи и обраћање одборника Ђорђа Милићевића, везани за тобоже повреду Статута приликом именовања помоћника градоначелника, указују пре свега на незнање и површност у приступу обављања функције одборника али и политичког деловања уопште.

Одбнорник Милићевић је очигледно фрустриран чињеницом да је актуелно руководство Града у потпуности вратило све дугове из времена када је политичка опција којој припада Милићевић владала овим градом и учинила Ужице финансијски једним од најстабилнијих градова у Србији. Не само то Милићевићу је тешко да прихвати ситуацију да се у Ужицу ради и гради више него икада па онда површно и банално тумачи одредбе Статута града.

Институција помоћника градоначелника, која је била веома актуелна за време док је партија одборника Милићевића била на власти када је Ужице имало чак 4 помоћника градоначелника, је категорија утемељена Законом о локалној самоуправи и Статутом Града Ужица. Последњим изменама Закона и Статута уведена је рестриктивна норма у вези са бројем помоћника али не и општа норма везана за саму институцију помоћника градоначелника. Самим тим нема ни говора о повреди Закона и Статута Града Ужица нити о осталим инсинуацијама које Милићевић наводи.

У моментима када се одборник Милићевић позива на демократију и политичку одговорност било би реално очекивати да личним примером то и докаже и да сада након очигледно изговорених лажи каже јавности како ће политички одговарати за јавно изговорену неистину.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ