Партнерски форум
08/09/2021

Партнерски форум

Партнерски форум је консултативно тело које  се успоставља за потребе припреме, израде и праћења спровођења Плана развоја града Ужица 2021- 2028 година и представља инструмент како за консултације за израду Плана развоја, тако и за стварање партнерстава у локалниј заједници.

Чланови Партнерског форума града Ужица су:

 1. Проф. др Љубица Диковић, Академија струковних студија Западна Србија
 2. Ана Јоловић, Директорка Пројекта Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ 2)
 3. Радан Турудић, Златиборац д.о.о.
 4. Милош Милутиновић , Техничка школа „Радоје Љубичић“
 5. Саша Цицварић, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредене ситације
 6. Миладин Пећинар, дипл.инж. технологије
 7. Марко Милојевић, Јавно комунално предузеће Дубоко Ужице
 8. Небојша Брзаковић, Пољопривредна стручна служба Ужице
 9. Владимир Мисаиловић, Регионална привредна комора Златиборског управног округа
 10. Александра Милутиновић, Шарганска осмица, Железнице Србије а.д.
 11. Драга Петковић, Удружење мултиплесклерозе
 12. Кристијан Халиловић, Удружење Рома Ужице
 13. Драгица Цвијовић, Недељник „Вести“
 14. Марина Јевтић, Удружење грађана ” Родитељ”
 15. Срђан Радаковић, Агенција за пројектовање и извођење „Сфера“
 16. Гордана Савић, Центар за људска права и демокртаију
 17. Милан Јосиповић,Удружење програмера Ужица „Data“
 18. Матија Матовић, Ужички центар за људска права и демократију
 19. Вукадин Симовић, Ужичка гимназија
 20. Ивана Стаматовић, Уметничка школа,Ужице
 21. Милован Веснић, аутомобилиста
 22. Милкица Гачић, Академија струковних студија Западна Србија