Отпочеле активности на изради Студије паркирања
26/05/2021

Отпочеле активности на изради Студије паркирања

Анкетирањем учесника у саобраћају отпочеле су активности на изради стратешки важног документа за решење проблема паркирања у граду. По речима Слободана Шиљковића члана Градског већа за саобраћај, у низу активности које треба предузети најважнија је израда Студије паркирања.

 “Расписана је јавна набавка, најбољи понуђач била је фирма Модел 5, која је кренула са радом и ових дана се налази у Ужицу. Фирма Модел 5 треба да нам одговори на одређена питања, да ли плава и црвена зона задовољавају потребе, да ли је потребно проширити их или смањити, да ли треба увести неку додатну зону, треба ли задржати или променити ценовни став, као и да ли треба укључити неке додатне улице како би се решио проблем. Студија паркирања треба да нам покаже где би требало да се постави нека монтажна гаража или сагради нова. У договору са фирмом Модел 5 настојаћемо да се студија заврши што пре, тако да до краја године имамо уређено паркирање у граду Ужицу.”

Жељко Ранковић стручни сарадник у фирми Модел 5 истиче да је неопходно најпре сагледати тренутну ситуацију, дефинисати параметре и урадити студију, па на основу тога предложити и адекватно решење.
“Кроз студију ћемо предложити да она места које се иначе у зонском систему налазе морају бити прописно обележена, да људи знају шта плаћају и због чега, такође тиме ћемо пронаћи и просторе где могу да се обележе паркинг места и предложити Граду Ужицу које су то локације где треба направити паркиралишта тј гараже, надземне, монтажне или неке друге, постоји доста фактора који на то утичу. У наредном периоду вршићемо снимања паркираних возила на 35 локација где су обележена паркиралишта које Паркинг сервис ЈКК “Биокотош” користи за наплату паркирања у плавој и црвеној зони. Значајну помоћ пружа нам Тенхничка школа “Радоје Љубичић”, 62 ученика ове школе су са нама на терену, ангажовани на бројању односно снимању паркираних возила на паркиралиштима, при чему они евидентирају да ли су возила паркирана прописно или непрописно. Такође, снимамо на локацијама које је Град Ужице тражио да сагледамо и паркирана возила не бројањем него снимањем видео записом, па ћемо их додатно анализирати.”
Треба напоменути и да у граду тренутно имамо око 20 000 регистрованих возила и тек 1 250 обележених паркинг места. Поред учесника у саобраћају који ће бити анкетирани на терену и сви остали грађани Ужица могу да узму учешће у решавању овог великог проблема, и то кроз интернет анкету која је постављена на званичном сајту Града Ужица.