Отклањање квара на водоводном прикључку Пора -Јавна чесма
13/07/2017

Отклањање квара на водоводном прикључку Пора -Јавна чесма

ЈКП Водовод